CÔNG TY TỔ CHỨC LỄ CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 1/2020

Sáng ngày 2 tháng 1 năm 2020, Công ty đã tổ chức lễ chào cờ đầu năm 2019 tại Hội trường Nhà công vụ. Tham gia buổi lễ có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Ban GĐ Công ty, BCH Công đoàn, BCH Đoàn TN cùng đông đảo CBCNVLĐ trong Công ty.

Tại buổi lễ chào cờ, toàn thể CBCNVLĐ đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2019, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 1 năm 2020 và những hoạt động nổi bật của Công ty trong tháng vừa qua.

Công ty triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua 90 ngày đêm ” Đột phá, hiệu quả “ ( từ ngày 01/0/1/2020 đến ngày 31/03/2020).

Trong buổi lễ chào cờ. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Công ty cũng đã gửi lời chúc đầu năm mới đến toàn thể CBCNV của Công ty và triển khai công tác của Công ty tháng 1 năm 2019.