CÔNG TY TỔ CHỨC LỄ CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 2/2020

Sáng ngày 3 tháng 2 năm 2020, Công ty đã tổ chức lễ chào cờ đầu năm 2020 tại Hội trường Nhà công vụ. Tham gia buổi lễ có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Ban GĐ Công ty, BCH Công đoàn, BCH Đoàn TN cùng đông đảo CBCNVLĐ trong Công ty.

Tại buổi lễ chào cờ, toàn thể CBCNVLĐ đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2020, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2 năm 2020 và những hoạt động nổi bật của Công ty trong tháng vừa qua.

Trong buổi lễ chào cờ. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Công ty cũng đã biểu dương các tập thể và phòng ban có thành tích tốt trong tháng 1 và triển khai nhiệm vụ trong tháng 2-2020 theo kế hoạch của Công ty.