CÔNG TY TỔ CHỨC LỄ CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 3/2020

Sáng ngày 3 tháng 3 năm 2020, Công ty đã tổ chức lễ chào cờ đầu năm 2020 tại Hội trường Nhà công vụ. Tham gia buổi lễ có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Ban GĐ Công ty, BCH Công đoàn, BCH Đoàn TN cùng đông đảo CBCNVLĐ trong Công ty.

Tại buổi lễ chào cờ, toàn thể CBCNVLĐ đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2020, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2 năm 2020 và những hoạt động nổi bật của Công ty trong tháng vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Trinh Cường – PGĐ Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 2/2020

Trong buổi lễ chào cờ. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Công ty cũng đã biểu dương các tập thể và phòng ban có thành tích tốt trong tháng 2 và triển khai nhiệm vụ trong tháng 3/2020 theo kế hoạch của Công ty.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Công ty triển khai nhiệm vụ trong tháng 3/2020 theo kế hoạch của Công ty.

Tại buổi lễ chào cờ, thực hiện hướng đã số 02/HD-LĐLĐ ngày 17/01/2020 của LĐLĐ Tỉnh, hướng dẫn số 01/HD-CĐTCT ngày 10/02/2020 của Công đoàn Tổng Công ty; Được sự nhất trí của BCH Chi bộ, BGĐ Công ty, Công đoàn cơ sở Công ty đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến và ký cam kết thực hiên công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020 và phong trào “Ba không: không ma túy – không cờ bạc ăn tiền – không vi phạm luật an toàn giao thông”