Giới Thiệu Chức Danh và Mẫu Chữ Ký Mới Của Giám Đốc Công Ty, Phó Giám Đốc Công Ty.

Công ty cổ phẩn cảng Quốc tế Lào – Việt trân trọng thông báo, giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Công ty và ông Nguyễn Trinh Cường – Phó Giám đốc Công ty đến cơ quan, đơn vị có liên quan biết để thuận tiện trong quan hệ công tác.

Trân trọng.