• Cảng Vũng Áng là thương cảng tổng hợp theo quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

• Phục vụ hàng thông qua: nội địa, Khu vực Bắc Trung Bộ, Lào (Khăm-muộn, Savanakhet) và Đông Bắc Thái Lan (Nong Khai, Sakhon Nakhon, Nakhon Phanom);

• Công ty cổ phần Cảng Vũng Áng Việt – Lào được chuyển đổi từ Cảng Hà Tĩnh từ ngày 01/06/2011;

• Quy mô: 1.000 tỷ đồng Vốn điều lệ:

– Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco): 53%
– Công ty Dịch Vụ Cảng Vũng Áng (LVP): 20%
– Tổng công ty kinh doanh vốn nhà nước (SCIC): 27%

• Lĩnh vực kinh doanh chính:

– Xếp dỡ, khai thác và Dịch vụ Cảng Biển;
– Cung ứng các dịch vụ Hàng hải tại cảng;
– Vận tải đường Biển;
– Cung ứng dịch vụ logistics;
– Kinh doanh cơ sở hạ tầng cảng Biển;
– Dịch vụ lại dắt, cứu hộ, cứu nạn.